Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 26η Απριλίου 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 26η Απριλίου 2021
22 Απρ
2021

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 4312

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
  2. Περί τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης», ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
  4. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο "Μελέτη αναλογισμού - αποζημιώσεως σε μεμονωμένο τμήμα του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης (οδός Ίμβρου)" - Ορισμός Δικηγόρου για τη μεταγραφή πράξης αναλογισμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης.
  5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2020».
  6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 - Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης».
  7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. δαπανών με τίτλο “Αμοιβή Τεχνικού Πνευματικού Κέντρου”».
  8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων Κ.Α. δαπανών».
  9. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021. 

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος. 

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 22 - 04 - 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021 16:19