Η υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

Η υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ
30 Δεκ
2015

Το ΝΠΔΔ "Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη" του Δήμου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

 Παρακάτω ακολουθεί το Έντυπο της Αίτησης για την υπ. αριθμ ΣΟΧ 1/2015:

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2015 13:23