Οριστικοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας

Οριστικοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας
04 Σεπ
2020

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο τύπου pdf με τους πίνακες κατάταξης ή να ενημερωθείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναζητώντας τον  ΑΔΑ: ΨΛ9ΧΩΛ8-Ν6Ν

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 06 Σεπτέμβριος 2020 23:17