Ψήφιση Π/σμού έτους 2015 Κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ, χας Λ. Ζέρβα

Ψήφιση Π/σμού έτους 2015 Κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ, χας Λ. Ζέρβα
03 Ιουλ
2015

Ψήφιση του προϋπ/σμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015, του κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

Πατήστε στην εικόνα:

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 08:44