Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του κληροδοτήματος Άγγελου Βλάχου Δήμου Μεγαλόπολης

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του κληροδοτήματος  Άγγελου Βλάχου Δήμου Μεγαλόπολης
16 Ιαν
2019

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 14:51