Κατάρτιση και έγκριση εκθέσεων απολογισμών εσόδων - εξόδων των οικονομικών ετών 2016-2017 του κληροδοτήματος Άγγελου Βλάχου Δήμου Μεγαλόπολης

Κατάρτιση και έγκριση εκθέσεων απολογισμών εσόδων - εξόδων των οικονομικών ετών 2016-2017 του κληροδοτήματος  Άγγελου Βλάχου Δήμου Μεγαλόπολης
16 Ιαν
2019

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 14:33