Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης σε συνδρομητική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως υποστήριξης ΔήμοςΝΕΤ, για το έτος 2017»
  Ημ/νια: 13/07/2018 16:20:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΣΔΡΩΛ8-ΗΑΑ
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Εμφιαλωμένου νερού ”
  Ημ/νια: 13/07/2018 16:07:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Α8ΛΩΛ8-ΦΞΓ
 3. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας εμφιαλωμένου νερού.
  Ημ/νια: 13/07/2018 16:06:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΟ9ΩΛ8-ΩΜ6
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Εμφιαλωμένου νερού ”
  Ημ/νια: 13/07/2018 16:06:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΨ2ΩΛ8-ΟΟΚ
 5. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας εμφιαλωμένου νερού
  Ημ/νια: 13/07/2018 16:02:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦ25ΩΛ8-Δ89
 6. Θέμα: Ορθή επανάληψη της αριθμ. 535/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας - παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στις 26/11/2017»
  Ημ/νια: 13/07/2018 15:56:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 91ΔΕΩΛ8-Χ2Φ
 7. Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης
  Ημ/νια: 13/07/2018 15:48:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΛΑΩΛ8-Μ66
 8. Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 89/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018, για την καταβολή δαπάνης συμμετοχής στην εκδήλωση εορτασμού της μνήμης των Αγίων Αποστόλων στην Τ.Κ. Λεονταρίου
  Ημ/νια: 13/07/2018 15:08:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΦ4ΧΩΛ8-ΘΜΑ
 9. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 22/2018
  Ημ/νια: 13/07/2018 14:50:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΥ4ΩΛ8-ΩΛΒ
 10. Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ)
  Ημ/νια: 13/07/2018 14:12:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω53ΨΩΛ8-ΔΗΡ