Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 110584 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 7827/7-6-2017)
  Ημ/νια: 23/08/2017 17:00:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Α0ΚΩΛ8-ΤΩΤ
 2. Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 23/08/2017 15:24:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι0ΔΩΛ8-Ν4Ρ
 3. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ι.Κ.Α ( ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 .
  Ημ/νια: 23/08/2017 15:08:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΖΚΘΩΛ8-ΥΝ1
 4. Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ. (ΑΠΟΔΟΣΗ 08-11-2017)
  Ημ/νια: 23/08/2017 14:33:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΨΥΩΛ8-ΥΙΡ
 5. Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 23/08/2017 14:20:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟ8ΣΩΛ8-9Ω5
 6. Θέμα: Ανάθεση εργασίας «μεταφορά των χορευτικών ομίλων που θα συμμετέχουν στο 9ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Μεγαλόπολης, που πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων ¨Καλοκαίρι 2017¨ του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 25/8/2017»
  Ημ/νια: 23/08/2017 14:19:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΥΔΤΩΛ8-ΦΝΘ
 7. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:48:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 683ΑΩΛ8-Ρ7Θ
 8. Θέμα: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.2026/17-02-2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:46:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 63ΗΒΩΛ8-ΘΞ3
 9. Θέμα: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (2017-2018)
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:42:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΤΩΩΛ8-Α9Τ
 10. Θέμα: Προμήθεια Μελανιών, Τόνερ κλπ
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:26:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 66Α2ΩΛ8-724