Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΥΠΕΣ 5η δοση 2013)- (ΣΥΝ.)
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:56:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 75ΚΖΩΛ8-ΦΗΤ
 2. Θέμα: Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου-ΣΥΝ- (ΣΑΤΑ 2015)
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:50:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΤΚΕΩΛ8-ΛΩΗ
 3. Θέμα: Επισκευή - συντήρηση υδατόπυργου ΤΚ. Βελιγοστής ( ΥΠΕΣ 2016 Ι.Π. - ΣΥΝ.)
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:39:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΓΙΝΩΛ8-ΟΑΙ
 4. Θέμα: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Φαλαισίας (συνεχιζομενο)
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:24:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω813ΩΛ8-623
 5. Θέμα: Διάνοιξη δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Ακόβου ( Ι.Π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:21:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Ι37ΩΛ8-2ΣΧ
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2017
  Ημ/νια: 23/05/2017 11:49:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΩΛ8-ΟΔΚ
 7. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΓ/ΛΗΣ 2017
  Ημ/νια: 23/05/2017 11:38:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 73ΓΛΩΛ8-ΞΗΘ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΓ/ΛΗΣ
  Ημ/νια: 23/05/2017 11:34:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω3Γ3ΩΛ8-Τ1Ζ
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΓ/ΛΗΣ
  Ημ/νια: 23/05/2017 11:06:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΕΧΩΛ8-2Η9
 10. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 23/05/2017 11:02:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΦΠΩΛ8-ΖΗΜ