Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:45:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΜΞΩΛ8-ΤΨΞ
 2. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ψ2ΛΩΛ8-ΙΨΑ
 3. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ"
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΠΖΩΛ8-Δ3Θ
 4. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (RUN THE THEATRE ΣΤΙΣ 05-05-2019)
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 60Ε7ΩΛ8-ΨΤΩ
 5. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ (Megalopoli.gr) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (webmail) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΑΞ0ΩΛ8-9ΜΞ
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΖ8ΩΛ8-Τ9Ν
 7. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΣΙΣΩΛ8-Χ7Σ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΤΙΣ 6/5/2019
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΤ3ΩΛ8-ΡΔΡ
 9. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΧΖΩΛ8-7ΥΤ
 10. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
  Ημ/νια: 24/05/2019 12:09:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ84ΩΛ8-3Ε8