Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕ Α.Α. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:47:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΧΘΩΛ8-8ΥΟ
 2. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 94180 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:44:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩΛ8-ΙΕΚ
 3. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 122103 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:37:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6591ΩΛ8-ΔΧΦ
 4. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 33677 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:33:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΚΠΖΩΛ8-Ι4Λ
 5. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 110585 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:27:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7Τ2ΛΩΛ8-1ΟΟ
 6. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 81365 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:25:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ι5ΑΩΛ8-Κ4Τ
 7. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 104144 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:17:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ω8Θ9ΩΛ8-ΤΔΓ
 8. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 50165 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:15:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΘΣΩΛ8-ΡΘΨ
 9. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 104145 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 12:09:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΘΓΜΩΛ8-ΡΩ5
 10. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 117032 ΜΗΧ/ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ/ΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 3357/22-03-2017)
  Ημ/νια: 23/06/2017 11:52:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΚΛΑΩΛ8-0Ο6