Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Μεγαλόπολης

on Σεπτέμβριος 28, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΥΔ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Φαλαισίας

on Σεπτέμβριος 27, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΥΔ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -Οικονομική Προσφορά - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ…

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΤΚ Καρύταινας"

on Σεπτέμβριος 26, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΣΥ_ΦΑΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

on Ιούλιος 19, 2017
Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο: