Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος Χιλδεργαδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης

Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κληροδοτήματος  Χιλδεργαδ χας Λεωνίδα Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης
15 Μαρ
2019

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 09:06