Σποτ Πολιτικής Προστασίας για την Χειμερινή Περίοδο 2015-2016

Παρακολουθείστε το σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Χειμερινή Περίοδο περιόδου 2015 - 2016 παρακάτω,

Πολυμέσα