Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Τζιούβελης Νικήτας - Πρόεδρος Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:

1.  Κουρέτας Γεώργιος

2.  Δάρρας Αθανάσιος

3. Μαρκολιάς Γεώργιος

4.  Δούκουρης Ανδρέας

5.  Γαλάνη Δέσποινα - Αντιπρόεδρος

6.  Κανέλλος Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.  Σβερκούνος Ηλίας

2.  Μπάζιος Ιωάννης

3.  Καρατζαφέρης Φώτιος

4.  Τσουμπλέκας Ευάγγελος

Επικοινωνία: Γραφείο Προέδρου, Ισόγειο Δημαρχείου, τηλ. 2791360244

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Λέφα Δήμητρα, τηλ: 2791360231