Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62

του Ν. 3852/2010

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

1.     ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος

2.     ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

4.     ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.     ΣΙΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επικοινωνία: Γραφείο Δημάρχου, 3ος όροφος, τηλ: 2791360285

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Πίσπα Γεωργία.