Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης»

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης»
03 Νοε
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού μελέτης 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό:

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΕΣΥ

- ΓΣΥ

- TEYΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 10:37