Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: "Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος"

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: "Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος"
04 Σεπ
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, (προϋπολογισμού μελέτης 25.500,00)€.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Γ.Σ.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- Σ.Α.Υ.

- Φ.Α.Υ.

- ΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 06 Σεπτέμβριος 2020 23:02