Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε.Μεγαλόπολης’’

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε.Μεγαλόπολης’’
02 Σεπ
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε.Μεγαλόπολης’’, προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00)€.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Γ.Σ.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- ΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Σεπτέμβριος 2020 21:35