Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου"

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου"
09 Ιουλ
2020


Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα για τον διαγωνισμό:

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Γ.Σ.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- ΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 12:16