Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Φαλαισίας"

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Φαλαισίας"
09 Ιουλ
2020


Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα για τον διαγωνισμό:

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Φ.Α.Υ.

- Σ.Α.Υ.

- Τ.Σ.Υ.

- Γ.Σ.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- ΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 11:02