Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Αναπλάσεις-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας"

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:"Αναπλάσεις-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας"
08 Ιουλ
2020


Παρακάτω θα βρείτε όλα τα έντυπα σχετικό με τον διαγωνισμό

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Φ.Α.Υ.

- Τ.Σ.Υ.

- Σ.Α.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- Γ.Σ.Υ.

- ΤΕΥΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020 09:47