Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για ανάθεση του έργου με τίτλο: "Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δημου Μεγαλόπολης"

Πρόσκληση συμμετοχής σε  διαπραγμάτευση για ανάθεση του έργου με τίτλο: "Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δημου Μεγαλόπολης"
18 Ιουν
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, λόγω του κατεπείγοντος, προβαίνει σε πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης", κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 & 32Α του Ν. 4412/2016.

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε συνημμένα αρχεία μορφής pdf:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

- Γ.Σ.Υ.

- Ε.Σ.Υ.

- Σ.Α.Υ. 

- Τ.Σ.Υ.

- Φ.Α.Υ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 11:09