ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης"
09 Ιαν
2020

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης".

Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή pdf η διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της.

- Διακήρυξη Διαγωνισμού

- Προκήρυξη Διαγωνισμού

- Περίληψη διακήρυξης

- Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

- Παράρτημα ΙΙ - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Παράρτημα ΙΙΙ - espd-request-v2-1

- Παράρτημα IV. - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιανουάριος 2020 14:31