Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας"

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας"
28 Νοε
2018


- Διακήρυξη 

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

-ΤΕΥΔΥ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 10:07