Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην ΤΚ ΑΚόβου"

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην ΤΚ ΑΚόβου"
28 Νοε
2018


- Διακήρυξη

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

-ΤΕΥΔY

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 10:28