Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης"
20 Νοε
2017

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

- Προϋπολογισμός

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή 

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- ΤΕΥΔΥ

- Αίτηση Συμμετοχής

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 15:29