Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Μεγαλόπολης

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Μεγαλόπολης
28 Σεπ
2017

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΥΔ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 21:25