Αναφορά Καταχώρησης - Α-ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ Γ.& Π. Ο.Ε.