Αναφορά Καταχώρησης - Παραδοσιακή ταβέρνα - καφέ "Αγνάντιον"