ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ , συστήθηκε την 1-3-2011 με αρ. ΦΕΚ 903 ως διάδοχο σχήμα της μετατραπείσας Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Μεγαλόπολης.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 • Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία της Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με την εκμετάλλευση και τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης.
 • Ανάπτυξη παράλληλων ενεργειακών δράσεων, όπως καλλιέργεια & παραγωγή φυτικής Βιομάζας, κατασκευή και εκμετάλλευση Φ/Β συστημάτων και άλλες δράσεις που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Έδρα της είναι η Δημοτική Ενότητα Μεγ/λης & το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχουν ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά κύριο ποσοστό και ο εκάστοτε Δήμαρχος κατά μία ονομαστική μετοχή. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο. Αυτό αποτελείται από τους:

 

 1. Ανδρίτσος Κων/νος του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Δάρρα Αθανάσιο του Βασιλείου.
 2. Βλασόγιαννης Παναγιώτης του Στυλιανού, με αναπληρωτή τον Σταθόπουλο Αθανάσιο του Θεοδώρου.
 3. Βρόντος Παναγιώτης του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Μαρκολιά Γεώργιο του Δημητρίου.
 4. Δημόπουλος Χρήστος του Νικήτα, με αναπληρωτή τον Σβερκούνο Ηλία του Αλεξίου.
 5. Μανιάτης Χρήστος του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Ταγκαλάκη Ηλία του Ιωάννη.
 6. Μπούρας Παναγιώτης του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Πεζούλα Νικόλαο του Κων/νου.
 7. Νικητόπουλος Παναγιώτης του Αργυρίου, με αναπληρωτή τον Μανιάτη Δημήτριο του Νικολάου.
 8. Πουλόπουλος Παναγιώτης του Ελευθερίου, με αναπληρωτή τον Μπουγιούκο Νικόλαο του Ανδρέα.
 9. Ρουμπαλάς Γεώργιος του Ιωάννη (Αντιπρόεδρος), με αναπληρωτή τον Μπάζιο Ιωάννη του Παναγιώτη.
 10. Ταμπακόπουλος Φίλιππος του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Ζούζουλα Ιωάννη του Δημητρίου.
 11. Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), με αναπληρωτή τον Δούκουρη Ανδρέα του Ευάγγελου.

Η Δημοτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προστασίας Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Μεγ/λης μετατραπεί σε Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, επένδυσε και κατασκεύασε το έργο της Τηλεθέρμανσης κατά τα έτη 2000-2006 και έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του, με σκοπό να παρέχει στους κατοίκους της Πόλης χαμηλού κόστους θερμική ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον.

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης λειτουργεί με συμπαραγωγή από την παρακείμενη μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Α΄- ΔΕΗ ΜΕΓ/ΛΗΣ εκμεταλλευόμενη και εξοικονομώντας ενέργεια από ανάκτηση- απομάστευση απορριπτόμενης ενέργειας στο πύργο ψύξης του σταθμού για να την παρέχει μέσω των εγκαταστάσεων της, (εναλλάκτες θερμότητας- αγωγός μεταφοράς - αντιλιοστάσιο, λεβητοστάσιο, βιομάζα, δίκτυο διανομής - θερμικοί υποσταθμοί καταναλωτών) στους κατοίκους της πόλης, αντικαθιστώντας τους ενεργοβόρους, ρυπαντικούς & θορυβώδεις λέβητες πετρελαίου των κεντρικών θερμάνσεων των κτιρίων.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μας οδήγησαν να επενδύσομε σ’ αυτό το έργο είναι:

- Τα σημαντικά ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από την υποκατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιώντας την περισευόμμενη & ανακτώμενη από το σύστημα μας θερμότητα – ενέργεια που αποβάλλει η μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Α΄Μεγ/λης

- Τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη είναι ο περιορισμός των αερίων ρύπων από πετρέλαιο θέρμανσης αφού η θερμότητα της Τ/Θ προέρχεται από ανάκτηση ενέργειας από τον ΑΗΣ, η ελάττωση της εξάτμησης στο πύργο ψύξης του ΑΗΣ ΙΙΙ που έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση στην κατανάλωση νερού ψύξης επιβραδύνοντας έως τον υποβιβασμό της στάθμης των υπόγειων υδάτων, την μηδενική επιβάρυνση σε CO2 (φαινόμενο θερμοκηπίου) διοξείδιο του άνθρακα. Αντίστοιχα οικονομικά οφέλη προκύπτουν τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας όσο και για τους κατοίκους Μεγαλόπολης.

- Τα σημαντικά οφέλη σε επίπεδο εθνικής οικονομίας συμβάλλοντας στη μείωση εισαγωγής πετρελαίου (1.500.000,00 lt ανα έτος) και αποδίδοντας στα κρατικά ταμεία ΦΠΑ, φόρους από την διαχείριση του συστήματος.

Τα σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους της πόλης από το εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας της Τ/Θ συγκρινόμενη με τις κεντρικές θερμάνσεις πετρελαίου. Με την σημαντική ελάττωση των δαπανών του κάθε νοικοκυριού για τις ίδιες και ανώτερες συνθήκες άνεσης προσδιορίζεται από την καθορισμένη αρχή “ότι το κόστος Τηλεθέρμανσης θα είναι 30% χαμηλότερο από το αντίστοιχο πετρελαίου θέρμανσης για την ίδια θερμική απόδοση.

Σ’ αυτή την αρχή προσδιορίστηκε το τιμολόγιο της Επιχείρησης προς τους καταναλωτές προσφέροντας σήμερα θερμότητα κατά 40% χαμηλότερα του πετρελαίου θέρμανσης, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο και ενισχύοντας οικονομικά τα εννιακόσια νοικοκυριά που εξυπηρετούνται. Σκοπός της επιχείρησης είναι η σύνδεση όλων των κατοικιών της πόλης παρέχοντας χαμηλού κόστους θερμική ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρηση έχει προγραμματίσει την υλοποίηση έργου για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής και την εγκατάσταση χιλίων εκατό σταθμών καταναλωτών.

Πληροφορίες

Δ/νση: Παπαναστασίου 30, 3ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2791025400