Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 18-12-2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μεγαλόπολη 14 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18367 Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του…
+ -
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 20-12-2017
Μεγαλόπολη 15 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18551 Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017,…
+ -
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 21-12-2017
Μεγαλόπολη 15 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18552 Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017,…
+ -
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο
- Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Περιγραφικό Τιμολόγιο - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων…
+ -
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο
- Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Περιγραφικό Τιμολόγιο - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων…
+ -
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Περιγραφικό Τιμολόγιο - Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - …
+ -
  1. Ροή Ενημέρωσης
  2. Διαύγεια

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 21-12-2017

Ημερ/νια Δεκέμβριος 15, 2017
Μεγαλόπολη 15 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18552 Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του…

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 20-12-2017

Ημερ/νια Δεκέμβριος 15, 2017
Μεγαλόπολη 15 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18551 Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του…

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 18-12-2017

Ημερ/νια Δεκέμβριος 14, 2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μεγαλόπολη 14 - 12 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 18367 Σας προσκαλούμε όπως, την…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Σούλου"

Ημερ/νια Δεκέμβριος 05, 2017
- Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Περιγραφικό…

Συνάντηση Δημάρχου Μεγαλόπολης με τον Ευρωβουλευτή κ. Νίκο Χουντή

Ημερ/νια Δεκέμβριος 05, 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση Δημάρχου Μεγαλόπολης με τον Ευρωβουλευτή κ. Νίκο Χουντή Για το θέμα της…